იონჯის თესვითი სამუშაოები

“იმერეთი აგრო”-მ ჭიათურაში პირველი ამბიციური ნაბიჯი გადადგა სოფლის მეურნეობის განსავითარებლად.
 
რამდენიმე თვიანი დაკვირვებისა და პირველადი კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, კომპანიამ სავარგულების მოსამზადებლად და შემდგომში ნიადაგის სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისათვის ასათვისებლად, მეორე საექსპერიმენტო ფაზა განახორციელა და მის ფარგლებში იონჯის თესვითი სამუშაოები შეასრულა.
 
სამიზნე ტერიტორიებად ტექნიკურად რეკულტივირებული ფართობები შეირჩა, მათი მასშტაბურობისა და მსხვილი აგრო მეურნეობის შექმნის პოტენციალიდან გამომდინარე.
ექსპერიმენტის მეორე ფაზა, რომლის წარმატებით დაძლევას პირველადი კვლევის შედეგები პროგნოზირებს, გადამწყვეტ როლს ითამაშებს რეკულტივირებული და სარეკულტივაციო ფართობების აგრო მიზნებისთვის ასათვისებლად, მათ შორის იონჯის მასშტაბურად მოსაყვანად.
 
სადემონსტრაციოდ, ოთხ შერჩეულ ლოკაციაზე, სოფლებში – რგანი, ბუნიკაური, მღვიმევი და დარკვეთი, დაითესა პარკოსანი მცენარე იონჯა, რომელიც არის სამეურნეო-საწარმოო დანიშნულების. იონჯა ამავე დროს გამოიყენება როგორც მწვანე საკვები და თივა. აღმოცენებისას ნიადაგში ტოვებს საკვები ნივთიერებების მნიშვნელოვან მარაგს, განსაკუთრებით – აზოტის, რაც მნიშვნელოვანია სამომავლოდ ნიადაგის მოსამზადებლად სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისათვის.
244565802_162731282676989_3269825202332619613_n
საპილოტე პროექტი სრულად მხარდაჭერილია ჯორჯიან მანგანეზის მიერ. მისი ჩართულობით რეკულტივირებული ტერიტორიების აგრო მიზნებისათვის ათვისება ადგილობრივი მოსახლეობის უშუალო მონაწილეობას ითვალისწინებს.
 
აღსანიშნავი ფაქტია, რომ „იმერეთი აგრო”-მ მიმდინარე წელს „ჯორჯიან მანგანეზის” ჩართულობით გააფორმა სოფლის მეურნეობის სააგენტოსთან მემორანდუმი, რომლის ფარგლებში, ჭიათურაში აგრო მეურნეობის განსავითარებლად და ადგილობრივი მოსახლეობის ხელშესაწყობად მნიშვნელოვან სიახლეებს დანერგავს.